Dobrý kurz z.s. :

                      Dobrý kurz z.s.

                      Cetoraz 62, 394 11  Cetoraz, Czech Republic

                      IČO : 22880551

Lektor kurzů :                                                                           

                        Petr Rys                                                                                   

                        Cetoraz ; +420 606 213 996                                                                

                        mail : dobrykurz@gmail.com - Napište nám

Organizátor :

                        Katarína Mašátová

                        Cetoraz ; +420 724 574 942

                        mail : dobrykurz@gmail.com - Napište nám

Další info o organizaci kurzů a místě konání najdete v rubrice Organizační info a Kam na kurzy.