Kdo jsme?

Dnešní svět je plný informací. Začíná to těmi základními ve škole, dále pak při získávání znalostí ve svém oboru a zapojení se do společnosti. Samostatnou částí je internet překypující přívalem textu, obrazu i videa. Jako by tím ale více a více běžných a podvědomých znalostí a reakcí, nám bylo upřeno. Náš život a zdraví řídí společnost a jimi pověřené instituce - úřady, zdravotnictví, bankovnictví, školství ...  Nezdá se Vám, že se nějak odlupujeme od vlastního rozumu? Od schopnosti postarat se sami o sebe a svou rodinu? Máme systém, máme úřad a vlastní rozum se jen ztěží vejde mezi vymezené mantinely. Když přijde nemoc, už málokoho napadne řešit to bez pomoci lékaře nebo alespoň "Vašeho" lékárníka.

Protože, když už Vám někdo vystaví neschopenku, tak je přece jasné, že Vy budete dělat, co Vám říká ... skoro to vypadá, jako něco za něco ??? A možná je to i pohodlné, když za nás rozhoduje a řeší někdo jiný ... protože my sami máme při zapojení do společnosti tak málo času, že nám na nás samotné už nezbývá ...  A pak to najednou bouchne ... přijde vyčerpání, nemoc, nedostatek financí a může se stát, že sice máte čas, ale už Vám nezbývá sil něco změnit.

Ale voláme : "Hurá a sláva !!!" Přibývá těch, kteří se nepoddali nebo vymanili, není jim to jedno, vzali si zodpovědnost za sebe a své nejbližší i za cenu nálepky "Podivínů a Bláznů". A to je na tom asi jedna z nejtěžších věcí -  ustát nároz většiny,... že to takhle nejde, že jsou to všechno hezké řeči, ale ... a že tam ten říkal, ... že tam ten četl ... a dávají Vám najevo, že si vlastně škodíte, že se ke svým dětem nechováte zodpovědně a že to nemůže dobře dopadnout. Někdo tomu uvěří, někdo ne a jde dál. Možná vidíte, jak jsou zchátralí, je Vám jich líto a připadají Vám hloupí ... a často je to Vaše rodina, Vy je máte rádi, chtěli byste jim pomoci, ale nejde to.

Vykašklete se na to! Nikomu pomoci nemůžete, nikomu, kdo na to nepřišel sám a nevyvine vlastní úsilí, aby něco změnil. Šetřete si síly pro sebe a pro ty, které ovlivnit můžete, což jsou Vaše děti. A pokud jste na to dva, máte sil dvakrát tolik.

My Vám v tom chceme pomoci tím, že tu záplavu informací se pokusíme třídit a ucelovat a vybrat infomace, které jsou kvalitní a pro Vás i pro nás prospěšné a použitelné. Když se s námi spojíte, budeme-li vědět a Vy budete chtít, poradíme!

KATKA  a  PETR

Dobrý kurz,z.s. byl založen v roce 2011. Převzal část činnosti Synegrie,z.s. a ve vzájemné spolupráci pokračuje dál směrem k vlastním cílům.

 

adresa : Dobrý kurz,z.s., Cetoraz 62, 394 11  Cetoraz

IČO : 22880551, DIČ: CZ22880551

tel : 724574942 ; 606213996; internet : www.dobrykurz.cz; mail : dobrykurz@gmail.com

předseda spolku : Katarína Mašátová

hlavní činnost : shromažďování, třídění a archivace informací z oblasti řemeslné, kulturní a vědecké

bankovní spojení : ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, č.účtu : 246661159/0300

Prozatím nevyužíváme žádných dotačních programů ani větších sponzorských darů.

Organizace není plátcem DPH.

Co znamená Lodička?


"Věříme, že máme správný směr. Naloďte se!"

Co znamená Synergie :

"Když se dva prvky setkají takovým způsobem, že velikost toho, čeho dosáhnou společně, mnohonásobně přesahuje součet toho, čeho by dosáhl každý zvlášť." - ( viz. slovník cizých slov )

 

Co nabízí Dobrý kurz,z.s.?

Podporu při ochraně zdraví a duševní pohody každého. Pomoc při hledání soběstačnosti a vlády nad vlastní osobností. Podporu při snaze omezit nežádoucí a destruktivní vliv současné společnosti na řadu z nás. Podporu při hledání vyváženého způsobu života a pomoc při zapojení vlastních sil k dosažení tohoto cíle.

partner - Synergie,z.s.

Občanské sdružení založené v roce 2007.

V roce 2010 jsme se rozhodli začít se věnovat vzdělávací a osvětové činnosti. Obchodní činnost by měla dopomoci k zabezpečení dostateku finančních prostředků k zajištění hlavní činnosti.

adresa: Synergie,z.s. Cetoraz 62, 394 11  Cetoraz

tel: 724574942; 606213996

internet: www.dobrysyr.cz

mail: dobrykurz@gmail.com

předseda sdružení: Katarína Mašátová

IČO: 27056198; DIČ: CZ27056198

hlavní činnost: poradenství v oblasti sýrařství a kvality života, navrácení původních běžných dovedností do současného moderního života, chovatelství - ukázka drobného domácího hodpodářství

číslo účtu: FIO banka,a.s. - 2500281119/2010-ČR

Organizace je plátcem DPH.