Obchodní podmínky - Dobrý kurz,z.s.

 

  1. Kurz (seminář) se koná v předem stanoveném termínu a na předem stanoveném místě.Termín a místo je organizátor povinen sdělit zájemci o kurz před požadavkem zaplacení rezervace.

  2. Rezervace je požadována v předem dohodnuté částce (obvykle 50% ceny kurzu), za návrh dohody je možné považovat zaslání a obdržení potřebných údajů k zaplacení zálohy (č. účtu, Variabilní symbol, Konstantní symbol a částka) elektronicky (e-mailem). Odběratel zaplacením vyjadřuje souhlas s výší rezervace a s cenou kurzu.

  3. Odběratel zaplacením rezervace souhlasí s obchodními podmínkami.

  4. Po obdržení rezervace oznámíme odběrateli její přijetí a definitivní zařazení do kurzu (semináře).

  5. Rezervace je splatná nejpozději 28 kalendářních dnů (čtyři týdny) před začátkem kurzu (semináře). Pokud nebude zaplcena v termínu, vystavuje se odběratel možnosti vyřazení z účasti na kurzu (semináři) a přijetí náhradníka na jeho pozici. Pokud se zájemce hlásí na kurz (seminář) ve lhůtě kratší než je 21 dnů před kurzem, požadujeme zaplacení rezervace bezodkladně po obdržení potřebných údajů.

  6. Rezervace je vratná při zrušení kurzu (semináře) ze strany dodavatele a to do 14 kalendářních dnů po plánovaném termínu kurzu (semináře) nebo po dohodě obou stran je možné ji převést na jiný termín kurzů.

  7. V případě zrušení účasti ze strany odběratele je rezervace vratná pokud svou neúčast oznámí do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu (semináře). V případě zrušení účasti v pozdějším termínu je rezervace vratná ve výši 50%, zbytek bude použit na úhradu nutných nákladů spojených s Vaším místem v kurzu. Rezervace je přenosná na jiného zájemce.

  8. Doplatek ceny kurzu (semináře) bude vybrán hotově před začátkem kurzu oproti vystavení dokladu o zaplacení.Pokud se účastník kurzu nedostaví včas na začátek kurzu (semináře), toto nemá vliv na výši doplatku.

 

 

Dobrý kurz,o.s.

Katarína Mašátová

Cetoraz 62, 394 11

+420 724 574 942

IČO : 22880551