Dobrý kurz, o.s.

Založené v roce 2011. Převzalo část činnosti Synegrie,o.s. a ve vzájemné spolupráci pokračuje dál směrem k vlastním cílům.

adresa : Dobrý kurz,o.s. Cetoraz 62, 394 11  Cetoraz

tel : 724574942 ; 606213996

internet : www.dobrykurz.cz

mail : dobrykurz@gmail.com

předseda sdružení : Katarína Mašátová

IČO : 22880551

hlavní činnost : shromažďování, třídění a archivace informací z oblasti řemeslné, kulturní a vědecké

číslo účtu : ČSOB a.s., Poštovní spořitelna

                č.účtu : 246661159/0300

                IBAN : CZ72 0300 0000 0002 4666 1159

                BIC (SWIFT) : CEKOCZPP

Prozatím nevyužíváme žádných dotačních programů ani větších sponzorských darů, ale nebráníme se tomu.

Organizace není plátcem DPH.